Bekijk deze nieuwsbrief online voor optimale leesbaarheid.

Digital

Nieuwsbrief digitaal werken maart 2015

Jaargang 15, aflevering 2

 
 

In voorbereiding: Workshop e-depot, TMLO, metadata... of: wat doe ik met mijn 'zoveel jaar digitale documenten'?

Eind februari ontmoetten Ben de Jong en Ronald Groeneweg elkaar in het nieuwe stadhuis van Utrecht en ze smeedden een plan voor een nieuwe workshop. Aanleiding was de veelbelovende term ‘e-depot’: het digitale huis waarin al uw archiefmaterialen voor eeuwig veilig zijn. Bijzonder veilig.
“Eigenlijk,” vertelde Ben, die in de gemeente Utrecht al een heel eind op streek is met de realisatie van duurzame digitale initiatieven. “Eigenlijk gaat het om het volgende.”

Verder lezen >>>

 
   
 

Windows 10 is een cadeau voor de wereld

Windows 10 komt eraan, in de zomer van 2015, en Microsoft verwacht dat het een groot succes wordt. Er zit onder meer een nieuwe browser bij die volgens Microsoft een cadeau voor de moderne wereld is.

Verder lezen: >>>

 
   
 

SharePoint als middel voor digitaal samenwerken en archiveren

SharePoint 2013 is zo langzamerhand het meest gebruikte platform voor opslaan, delen en archiveren van documenten. Niet alleen de eenvoud, de vele mogelijkheden en de vriendelijkheid voor de gewone kantoorwerker zijn succesfactoren, steeds vaker durven (overheids)organisaties gebruik te maken van de prima mogelijkheden voor digitaal archiveren die SharePoint biedt.

Maar het blijft opletten: ook SharePoint kan een ontembare draak worden als je bij de invoering geen maat houdt. Daarom blijft onze praktische SharePoint-cursus (niet voor techneuten!) een aanrader. Op donderdag 18 juni kunt u zich weer melden in Utrecht!

Verder lezen: >>>

 
   
 

Werk in uitvoering door Digital

Digital is overal in het land aan de slag. Soms in een project, soms in een aanbesteding, soms alleen maar in een goed gesprek, en dan weer in een adviesklus. De mooie dingen die we meemaken, willen we met jullie delen. Dus aarzel niet om contact op te nemen als jullie van een van onze projecten denken: “Daar wil ik meer van weten!”

Een update van onze projecten:

ProRail en SharePoint Online
ProRail start in april met de uitrol van SharePoint voor samenwerken en document/recordmanagement. Alles staat er klaar voor, de maand maart staat in het teken van de uitroloefeningen. Digital levert een van de projectleiders voor de daadwerkelijke invoering van SharePoint bij de projecten en afdelingen van ProRail. Onderdeel van de SharePoint-inrichting is een werkend recordcentrum (vanaf dag één!).

Intranet met documentmanagement voor reïntegratiebedrijf
Reïntegratiebedrijf Keerpunt in Hilversum wil een nieuw intranet waarin documentmanagement een grotere rol speelt dan voorheen. SharePoint 2013 is intussen geïnstalleerd en de basisinrichting in de huisstijl van Keerpunt is gerealiseerd. In de maand maart zullen twee afdelingssites worden aangemaakt op basis van sitesjablonen. Die sitesjablonen zijn gebaseerd op twee belangrijke werkvormen van Keerpunt, namelijk het delen van kennis en vergaderen/besluiten.

Provincie op het digitale pad
Digital levert met een projectleider techniek-aanbesteding en een specialist digitaal archiefmanagement een belangrijke bijdrage aan het project Digitale Documentaire Informatiehuishouding van de Provincie Limburg. Het project richt zich vooral op de verandering die digitale dossiervorming voor de medewerkers is en een eenvoudige digitale ondersteuning daarvan.
De uitgangspunten voor digitaal werken (gebaseerd op een beperkt aantal werkvormen en een lijst met werkprocessen) zijn intussen vlijmscherp geformuleerd. Binnenkort wordt de organisatie meegenomen in ‘het digitale verhaal’.

Vervanging voor gemeente Bunschoten
De gemeente Bunschoten werkt al enige tijd digitaal, maar het archief bleef een beetje achter. Daarom heeft de gemeente Digital gevraagd het besluit tot vervanging en bijbehorend handboek op te stellen. Een dankbare klus in een sympathieke gemeente die nog dicht bij de burger staat.

Provincie aan de slag met werkprocessen, metadata en SharePoint 2013
Het strategisch advies voor een Nederlandse provincie dat we onlangs opstelden, heeft geleid tot een paar concrete vervolgopdrachten. Onder meer voor het opstellen van digitale werkprocessen, een metadatamodel en de functionele inrichting van SharePoint 2013. Strategisch wordt in de taal van Digital al gauw: praktisch!

Brabantse gemeente helpen de laatste stap naar digitaal archiveren te zetten
We zullen de komende maanden een gemeente in Brabant begeleiden met het zetten van de laatste stappen naar verantwoord digitaal archiveren. Daarbij zullen we zowel een compact handboek digitaal werken opstellen als een advies over een verbetering van de inrichting van het documentmanagementsysteem.
Ook gaat deze gemeente bij enkele collega-gemeentes op bezoek om te zien hoe die hun systeem (van dezelfde leverancier) zaakgericht hebben ingericht.

Nieuw processysteem voor Leger des Heils
Digtal begeleidt de invoering van het systeem voor klantregistratie en processturing Clever Nieuw, bij het Leger des Heils. Een mooie opdracht bij een bijzondere opdrachtgever die zich opstelt als een accurate, doelgerichte, prima zakelijke partner. Het Leger is erg tevreden over onze inzet.

Daarnaast zijn we nog actief in een programma en een project bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, bij het UMC Utrecht, Urenco, Zuyd Hogeschool, Rijkswaterstaat en enkele grote en kleine gemeenten.

 
   
 

En verder...

 
   
 

Het begon allemaal met de typemachine

In steeds meer bedrijven doen mensen wat ze willen en treffen ze elkaar alleen op de tijd en de plaats dat zij elkaar nodig hebben. Een grappig gevolg daarvan is dat veel technische bedrijven, die met hun vernieuwingen ‘het nieuwe werken’ steeds beter mogelijk maken, mensen uit de niet-technische hoek in dienst nemen om ‘de mens te begrijpen’. De mens namelijk die van al die technische vernieuwingen een succes moet maken.

Verder lezen: >>>

 
   
 

Eén e-mail vraagt om duizend beslissingen

De Amerikaanse neurowetenschapper Daniel Levitin: “Elke keer als er een mailtje binnenkomt, moet je beslissen. Kijk ik er nu naar, of kijk ik er straks naar? Antwoord ik nu of later, moet ik het doorsturen naar iemand, moet ik het bewaren, moet ik meer informatie verzamelen om deze vraag te kunnen beantwoorden? Dat zijn al een hoop beslissingen over één mailtje. En we krijgen een paar e-mails per uur.”

Verder lezen: >>>

 
   
 

Topman Google waarschuwt tegen digitalisering

Wie denkt dat informatie die hij nu opslaat over twintig jaar nog te lezen is, kan zich weleens vergissen. Dat zegt Vinton Cerf, vice-president van Google. De wijze waarop we gegevens opslaan verandert namelijk voortdurend, en oudere methoden raken snel in onbruik. Informatie wordt daardoor gemakkelijk onleesbaar.

Verder lezen: >>>

 
   
 

100 meter vallen, en gewoon verder facebooken

Een consultant die niet alleen adviezen geeft, maar ook vliegtuigen bestuurt, heeft onbedoeld aangetoond dat de MacBook Air (een van Apple’s meest gebruikte laptops) een stevig apparaat is.

Verder lezen: >>>

 
   
   
 

Vragen

Over welke onderwerpen leest u graag meer in deze nieuwsbrief? Laat het ons weten op: info@digital.nl.
 
   
   
 

Contact

Digital, Postbus 84013, 3009 CA Rotterdam
Ronald Groeneweg - 06 4714 4980
Benno de Jongh - 06 1647 1153
info@digital.nl - www.digital.nl
 
   
 
 

Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.

 
 

Hoewel bij het samenstellen van deze nieuwsbrief de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze uitgave.