Digital

Digital

Architectuuradvies

Bij architectuur gaat het om de ontwikkeling van een gezamenlijk beeld en een gezamenlijke taal.

Belangrijke onderwerpen hierbij zijn:

  • de manier waarop gegevens, informatie, processen en applicaties zich tot elkaar verhouden;
  • de bijdrage die gegevens, informatie, processen en applicaties leveren aan het realiseren van de ambitie en de doelstellingen van de organisatie;
  • de organisatorische afspraken over de manier waarop vernieuwing van applicaties, processen en werkwijzen plaatsvinden:
  • vastleggen van en committeren aan de governance.

We behandelen deze onderwerpen voor de bestaande en voor de toekomstige situatie. We doen dat vaak in de vorm van één of meerdere ‘architectuurplaatjes’ waarin alle componenten helder schematisch en tekstueel worden beschreven in hun onderlinge verhouding. Hierboven zie je een voorbeeld hiervan op hoog abstractieniveau.