Digital

Digital

Onze kennis

Terug naar Voorbeelden

Workshop MT. Waar staan we nu? Waar gaan we naartoe?

In dit voorbeeld heeft de gemeente ambities. Ambities die te maken hebben met digitaal werken. Nu moet het MT nog mee.

Digital display geeft het MT een workshop. De begrippen worden helder neergezet: documentmanagement, recordmanagement, workflow en documentflow. Als je de begrippen helder neerzet, kun je ze pas gebruiken. Digital display presenteert zijn ervaringen met digitaal werken. Digitalisering raakt de werkwijze van de organisatie. Toch zijn er voldoende aanknopingspunten om een geslaagd digitaliseringstraject in te gaan.