Digital

Digital

Onze kennis

Terug naar Voorbeelden

Rapport Plan van Eisen Aanbesteding DMS

In dit voorbeeld heeft de gemeente een plan van eisen opgesteld voor een nieuw DMS. Daarna heeft de gemeente aan Digital display gevraagd dit plan eens kritisch door te lichten. Deze voorbeeldrapportage is het resultaat van die doorlichting.