Digital

Digital

Onze kennis

Terug naar Voorbeelden

Het proces vanuit informatiekundig perspectief

In dit voorbeeld heeft de gemeente grote ambities op het gebied van digitale dienstverlening, maar de huidige informatiehuishouding laat die niet toe. Dossiers zijn niet compleet, de analoge en digitale wereld leven gescheiden. Digital display laat deze voorbeeldgemeente zien wat nodig is om voorwaarden te scheppen voor het bereiken van het ambitieniveau: een nieuwe architectuur, zaakgericht werken, een organisatie die wil veranderen…