Digital

Digital

Onze kennis

Terug naar Voorbeelden

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Provincie Overrijssel

Voorbeeld van een Handboek vervanging door digitale archiefbescheiden op basis waarvan een machtiging tot substitutie kan worden verkregen

Op basis van dit Handboek heeft de provincie Overrijssel in het voorjaar van 2010 de machting tot substitutie verkregen, als eerste Provincie van Nederland.

Provincie Overijssel/Digital display, 2010, Zwolle