Digital

Digital

Onze kennis

Terug naar Producten

Digiscan

Digiscan®: hulpmiddel bij professionalisering

Spelen deze vragen ook in úw organisatie?
@ U wilt een start maken met digitaliseren van (documentaire) informatie en vraagt zich af wat een verstandige eerste stap is?
@ U wilt weten of u klaar bent voor nieuwe DIV-ontwikkelingen?
@ Uw organisatie vraagt om een duidelijk beeld over de gevolgen van digitalisering?
@ Uw organisatie wil weten wat de relatie is tussen digitaal archiveren en andere ‘e-projecten’?
@ U wilt weten met welke veranderingen uw organisatie te maken krijgt als u gaat digitaliseren en hoe u die kunt begeleiden?

Digitaliseringstrajecten hebben een grote invloed op een organisatie. Denk daarbij aan zaken als werkprocessen, technische infrastructuur en competenties van medewerkers. Het is van groot belang om vooraf goed na te gaan wat deze gevolgen zullen zijn.

Speciaal hiervoor heeft Digital een instrument ontwikkeld, de Digiscan®. Dit is bij uitstek geschikt voor organisaties die meer digitaal willen gaan werken en snel overzicht willen krijgen over de stappen die genomen kunnen worden en de gevolgen daarvan.

Waarom is de Digiscan® zo uniek?
De Digiscan® is een op de praktijk gebaseerd hulpmiddel. Het is de start van een proces van professionalisering binnen uw organisatie.
Niet iedere organisatie is echter even ver met alle ontwikkelingen. Zoals ook ambitieniveaus vaak verschillen. Daarom kent de Digiscan® drie varianten, met een verschillende horizon:

De Digiscan® Basis
Deze is volledig gericht op de DIV-afdeling: zijn de DIV-medewerkers klaar om te professionaliseren, zijn ze in staat om een digitaal project binnen de organisatie te initiëren, beschikt de afdeling zelf over een toekomstvisie, etc.

De Digiscan® Extra
In de Digiscan® Extra wordt de aandacht verbreed naar de verschillende klant-behoeften t.a.v. het documentair informatieproces: is de organisatie toe aan professionalisering op DIV-gebied, is het duidelijk wat de (interne) klantomgeving verwacht en mag verwachten van bijvoorbeeld digitalisering, etc.

De Digiscan® Compleet
De meest complete scan is geschikt voor díe organisatie die heeft besloten het gehele documentlogistieke proces te professionaliseren, maar nog niet weet hoe dit aan te pakken: hoe kunnen ambities organisatiebreed worden neergezet, hoe ziet de synergie tussen de verschillende e-programma’s er uit, waar liggen de prioriteiten en waarom, etc.

Resultaat: plan van aanpak
In alle varianten van de Digiscan® staan onze interactieve workshops en interviews centraal.
Kenmerk van de Digiscan® is in alle gevallen dat er optimale kennisoverdracht plaatsvindt richting de medewerkers van uw organisatie.

Iedere Digiscan® resulteert in een praktisch plan van aanpak. Dit beschrijft helder en in detail de gewenste situatie, de daartoe te nemen stappen en de gevolgen daarvan voor uw organisatie.

Meer informatie
Spreekt het Digiscan®idee u aan? Wij praten graag met u verder.
Neem contact op met Janneke Kromkamp, tel. 06 24 818 520 of Ronald Groeneweg tel. 06 47 144 980