Digital

Digital

Onze kennis

Terug naar Artikelen

Visievorming 'made easy'

Een visie blijft voor medewerkers vaak (maar niet altijd) niet meer dan een verzameling mooie zinnen, die met hun praktijk bar weinig te maken heeft. Die slechte verbinding tussen ons dagelijks werk en een visie (op dienstverlening bijvoorbeeld), hangt meestal samen met de manier waarop we visie vormen. Een goed begeleid proces van visievorming overbrugt de kloof tussen „droom en daad?. Sterker nog: het kan een belangrijke bijdrage leveren aan cultuurverbetering in de organisatie.