Bekijk deze nieuwsbrief online voor optimale leesbaarheid.

Digital

Nieuwsbrief digitaal werken januari 2015

Jaargang 15, aflevering 1

 
 

Utrecht scoort met e-depot

De gemeente Utrecht en Het Utrechts Archief organiseerden eind 2014 samen een pilot om digitale informatie op een duurzame wijze te archiveren in een e-depot. Ben de Jong leverde namens Digital een belangrijke bijdrage.

Verder lezen >>>

 
   
 

Workshop ‘Invoering SharePoint: pak het programmatisch aan!’

SharePoint kan een mooi middel zijn om digitaal werken in je organisatie te ondersteunen.
Als je maar maat weet te houden en de invoering programmatisch aanpakt. Wil je leren hoe je dat kunt doen, van een ervaren programmamanager? En antwoord krijgen op vragen als: In welke volgorde pak je de zaken op? Hoe zorg je voor blijvende energie in het programma? Hoe houd je je eindgebruikers scherp? En hoe houd je SharePoint eenvoudig?

Kom dan naar de praktische workshop ‘Invoering SharePoint: pak het programmatisch aan!’ Op vrijdagochtend 6 februari 2015 in het centrum van Utrecht.

Meer weten >>>

 
   
 

“We weten alles van onze panden, maar nauwelijks iets van onze klanten”

We spraken met Marcel Zondervan, manager IT bij Woonstad Rotterdam, en Arjan van Dijk, manager IT bij Stadgenoot Amsterdam.
Ze zijn allebei zelfstandig bezig met de standaardisatie en digitalisering van hun informatiehuishouding. De kern van het gesprek: “We wisten altijd alles van onze panden, maar we wisten nauwelijks iets van onze klanten. Die achterstand zijn we nu aan het inhalen.”

Verder lezen >>>

 
   
 

Digitaal werken, niet digitaal brallen!

De scheiding tussen thuis en werk is niet meer zo sterk. Wie zich privé misdraagt, heeft daar op zijn werk last van. Dat merken vooral de mensen die zich ‘grappig’ uiten via de sociale media en daarvoor door hun werkgever worden beloond met ontslag op staande voet. De slogan moet dan ook zijn: wel digitaal werken, niet digitaal brallen!

Verder lezen >>>

 
   
 

Werk in uitvoering door Digital

Digital is overal in het land aan de slag. Soms in een project, soms in een aanbesteding, soms alleen maar in een goed gesprek, en dan weer in een adviesklus. De mooie dingen die we meemaken, willen we met jullie delen. Dus aarzel niet om contact op te nemen als jullie van een van onze projecten denken: “Daar wil ik meer van weten!”

Een update van onze projecten:

ProRail en recordmanagement in SharePoint Online
ProRail wil in het voorjaar de uitrol van SharePoint voor samenwerken en documentmanagement starten. Alles staat er klaar voor, en ProRail wil ook vanaf dag één een werkend digitaal archief in SharePoint realiseren. Momenteel begeleiden wij de ‘agile ontwikkeling’ van het recordcentrum in SharePoint voor ProRail. In nauwe samenwerking met de mensen van DIV, die er verstand van hebben.

Intranet met documentmanagement voor reïntegratiebedrijf
Reïntegratiebedrijf Keerpunt in Hilversum wil een nieuw intranet en nog digitaler gaan werken. Dat willen ze doen met SharePoint. Wij adviseren en begeleiden ze bij het maken van inrichtingskeuzes en het opzetten van de o zo belangrijke metadatering.

Provincie op het digitale pad
Digital levert met een projectleider techniek-aanbesteding en een specialist digitaal archiefmanagement een belangrijke bijdrage aan het project Digitale Documentaire Informatiehuishouding van de Provincie Limburg. Het project richt zich vooral op de verandering die volledig digitaal werken voor de medewerkers is en een eenvoudige digitale ondersteuning daarvan.

De kwaliteit van de informatiehuishouding in Utrecht wordt een voorbeeld
Al geruime tijd begeleidt Ben de Jong namens Digital allerlei trajecten voor de gemeente Utrecht die leiden tot een optimale kwaliteit van informatiehuishouding, digitaal werken, archiveren en e-depot. Vanuit het land is steeds meer interesse voor het voorbeeld Utrecht, een stad die serieus werk maakt van zijn informatie.

Functionele inrichting SharePoint 2013 in Almelo
We helpen een bedrijf in Almelo op een juiste manier de functionele wensen en eisen voor de inrichting van SharePoint als documentmanagement- en archiefsysteem vast te leggen. Het bedrijf opereert in een interessante internationale omgeving waarin als adagium de kreet ‘need to know’ geldt. Als je SharePoint dan een succes wilt laten worden, vraagt dat om afgewogen keuzes. Zeker als het kader is: “Alles standaard!”

Strategisch advies provincie
We zijn al aardig op streek met het strategisch advies voor een Nederlandse provincie om alle initiatieven rond digitaal werken weer ‘in verband met elkaar’ te brengen. Een plan van aanpak voor het vervolg is gereed. Het uitgangspunt: alleen nog maar de juiste dingen doen en zo gezamenlijk stappen voorwaarts zetten!

Brabantse gemeente helpen de laatste stap naar digitaal archiveren te zetten
We zullen de komende maanden een gemeente in Brabant begeleiden met het zetten van de laatste stappen naar verantwoord digitaal archiveren. Daarbij zullen we zowel een compact handboek digitaal werken opstellen als een advies over een verbetering van de inrichting van het documentmanagementsysteem.
Ook gaat deze gemeente bij enkele collega-gemeentes op bezoek om te zien hoe die hun systeem (van dezelfde leverancier) zaakgericht hebben ingericht.

Nieuw processysteem voor Leger des Heils
Digtal begeleidt de invoering van het systeem voor klantregistratie en processturing Clever Nieuw, bij het Leger des Heils. Een mooie opdracht bij een bijzondere opdrachtgever die zich opstelt als een accurate, doelgerichte, prima zakelijke partner. Het Leger is erg tevreden over onze inzet.

Daarnaast zijn we nog actief in een programma en een project bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, bij het UMC Utrecht, Rijkswaterstaat en enkele grote en kleine gemeenten.

 
   
 

Niet techniek maar werknemer zorgt voor onveiligheid

De techniek om digitaal te werken bestaat, de techniek om digitaal veilig te werken ook… dat het niet altijd goed gaat, ligt dus niet aan de techniek, maar aan de mens. Althans, dat zeggen “ondervraagde ICT’ers”.

Verder lezen >>>

 
   
 

De cursussen Kwaliteit en SharePoint

De twee basiscursussen van Digital worden weer georganiseerd in de maand maart.
‘Kwaliteit en overzicht: kwaliteit, ordening en metadata in de informatiehuishouding’ op donderdag 19 maart.
‘SharePoint als middel voor digitaal samenwerken en archiveren’ op donderdag 26 maart.

Interesse of inschrijven? Zie Trainingen en workshops op onze website

 
   
 

Kantoor van de toekomst is net een ruimteschip

De Rietveld Architecture-Art-Affordances (RAAAF) heeft een schets gemaakt van het kantoor van de toekomst. Geheel gebaseerd op hun lijfspreuk “zitten is dodelijk.”

Verder lezen >>>

 
   
   
 

Vragen

Over welke onderwerpen leest u graag meer in deze nieuwsbrief? Laat het ons weten op: info@digital.nl.
 
   
   
 

Contact

Digital, Postbus 84013, 3009 CA Rotterdam
Ronald Groeneweg - 06 4714 4980
Benno de Jongh - 06 1647 1153
info@digital.nl - www.digital.nl
 
   
 
 

Klik hier om u af te melden voor deze nieuwsbrief.

 
 

Hoewel bij het samenstellen van deze nieuwsbrief de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is. Wij aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van hetgeen wordt ondernomen of nagelaten op basis van deze uitgave.