Digital

Digital

Nieuws

Overheid waakt over ons

De Rijksoverheid heeft het Nationaal Crisisplan Digitaal aangeboden aan publieke en private partijen die een rol hebben bij de crisisbeheersing van digitale incidenten. Want: “Onze digitale veiligheid vereist aandacht, alertheid en aanpak en digitale incidenten en aanvallen volgen elkaar steeds sneller op.”

Het nationaal crisisplan moet ons helpen als ondanks alle moeite het niet gelukt is digitale aanvallers buiten de deur te houden. Met als doel: schade beperken en snel herstel. Het Nationaal Crisisplan Digitaal maakt de vertaalslag van de crisisaanpak op nationaal niveau naar operationeel uitgewerkte plannen en draaiboeken voor overheden, vitale aanbieders en niet-vitale sectoren zoals zorg, onderwijs en watermanagement.

Op basis van het plant kun je ook oefenen.

Het Crisisplan is hier te vinden.

Bron: www.ncsc.nl februari 2020