Digital

Digital

Nieuws

Ziekenhuizen mogen niet meer faxen

Ziekenhuizen krijgen 75 miljoen euro subsidie van het Rijk om onderling digitaal gegevens uit te wisselen. Minister voor Medische Zorg & Sport Bruno Bruins maakt er evenwel geen vrijblijvende gift van: de subsidie gaat gepaard met een wettelijke verplichting tot digitale gegevensuitwisseling. Zodat medische fouten zoveel mogelijk worden voorkomen en patiënten niet steeds opnieuw hun verhaal moeten vertellen.

De minister pompt geld naar de ziekenhuizen via het landelijke Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional (VIPP). De Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie Universitair Medische Centra (NFU) en de Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) voeren het programma uit.

Bruins geeft een simpele reden voor zijn geldsmijterij: “Ik vind het onbestaanbaar dat we, in een tijd dat we met elkaar kunnen facetimen over de hele wereld, in de zorg nog faxen versturen. Digitaal moet het nieuwe normaal worden.”

Bruins wil ook dat de gegevensuitwisseling veilig gebeurt. Nee maar! De digitale gezondheidsomgeving moet daarom voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Bruins laat ict-specialisten controleren of de gegevensuitwisseling tussen instellingen daadwerkelijk digitaal gebeurt.

Bron: Computable maart 2020