Digital

Digital

Nieuws

Pilot met digitalisering van de mest

Mest is een levensgroot vraagstuk in Nederland, een land overvol van mensen en dieren. Er bestaat zoiets als mestrechten. Rechten kosten geld. En waar geld in het spel is, ligt fraude in het verschiet. Daarom heeft minister Schouten van alle partijen in de mestketen geëist orde op zaken te stellen.
De mestketen zelf startte een programma ‘Samen werken in een eerlijke keten’ met daaronder twee projecten: digitalisering en certificering van de mestketen.
Digitalisering moet leiden tot meer transparantie en minder fraude én moet een bijdrage leveren aan:

  • het gemak voor deelnemers
  • de mogelijkheid om te benchmarken
  • beter bepalen van de waarde van mestrechten.

Op dit moment loopt een pilot bij twee varkensbedrijven

Bron: Varkensbedrijf.nl februari 2020