Digital

Digital

Nieuws

Gemeentelijke samenwerking lastig door software

Gemeenten willen graag samenwerken op ICT-gebied, maar dat is onder meer lastig doordat ze allemaal contracten hebben met verschillende softwareleveranciers.
Dat concludeert de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) na een onderzoek.

Een woordvoerder van de NVVB: “Het hebben van verschillende softwareleveranciers maakt samenwerken bij ICT lastig, doordat werkwijzen dan kunnen verschillen en elkaars werk overnemen dan relatief veel inwerken vergt.”

Er zijn meer redenen waarom het lastig samenwerken is tussen gemeenten. Vaak genoemd zijn ook allerlei bestuurlijke, organisatorische en bedrijfsculturele drempels.

Hoop is er wel: “De deelnemers aan het onderzoek zien de samenwerking tussen gemeenten bij burgerzaken toenemen in de toekomst. Dit vanwege de complexiteit van de vragen van burgers en ondanks de software.”

Bron: Binnenlands bestuur januari 2020