Digital

Digital

Nieuws

Digitalisering eerst toetsen, dan pas betalen

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming heeft het Bureau ICT-toetsing (BIT) opdracht gegeven onderzoek te doen naar de nieuwe plannen voor digitale toegankelijkheid van de Rechtspraak. De minister wil pas geld beschikbaar stellen als het BIT positief adviseert. De digitalisering bij de Rechtspraak heeft een lange geschiedenis van budgetoverschrijdingen.
De nieuwe plannen zijn bedoeld om digitaal procederen in civiel en bestuursrecht mogelijk te maken. In het strafrecht en het faillissementsrecht is digitalisering al wat verder gevorderd, bij asielzaken is digitaal procederen wettelijk verplicht.

De nieuwe plannen hebben gevolgen voor veel organisaties. Onder de Rechtspraak vallen alle Nederlandse rechtbanken, gerechtshoven en organen zoals de Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven, de Hoge Raad en de Raad voor de rechtspraak. Ook advocaten ondervinden de gevolgen.

BIT trekt zo’n zes maanden uit voor het onderzoek.

Bron: Computable januar 2020