Digital

Digital

Nieuws

Den Haag huisvest CLAIRE

Het hoofdkwartier van het grootste onderzoeksnetwerk in kunstmatige intelligentie ter wereld, CLAIRE (Confederation of Laboratories for Artificial Intelligence Research in Europe) is sinds kort gevestigd in Den Haag. De stad die wel meer gerenommeerde internationale organisaties aan zich weet te binden.

CLAIRE is een netwerk van onderzoekers die onderzoeken hoe de voordelen van kunstmatige intelligentie volledig benut kunnen worden en welke risico’s een rol spelen. Een van de eerste aanbevelingen van CLAIRE is de kracht en de positie van Europa op gebied van onderzoek naar kunstmatige intelligentie te versterken. (Hoezo preken voor eigen parochie?) Een woordvoerder: “AI is een wereldwijde ‘game changer’ en een grote drijfveer in technologische innovatie. Om de voordelen van AI volledig te benutten en de risico’s verbonden met kunstmatige intelligentie op een verantwoordelijke manier te beheersen, is samenwerking op AI-gebied binnen Europa en daarbuiten essentieel.”

De Nederlandse regering heeft in oktober 2019 (al of pas) een Strategisch Actieplan voor kunstmatige intelligentie gelanceerd. Meer inzet op AI is nodig om de economie van ons land concurrerend te houden. AI moet wel verantwoordelijk worden gebruikt, “met oog voor publieke waarden en mensenrechten”.

CLAIRE wil zich vooral richten op inzet van AI bij het bereiken van duurzame doelen, zoals slimme energienetwerken die het mogelijk maken om verbanden te leggen tussen bijvoorbeeld tussen het gedrag van dieren, temperatuur en begroeiing en vervuiling of klimaatverandering.

Bron: AG Connect december 2019