Digital

Digital

Nieuws

“Mopper de mopper we lopen digitaal achter!”

Een derde van de Nederlandse werknemers vindt zijn eigen organisatie digitaal achterlijk. Daarnaast storen veel kantoorarbeiders zich aan de hoeveelheid systemen en programma’s waarmee ze moeten werken. Dat blijkt uit onderzoek van AFAS Software, hoofdsponsor van AZ, onder meer dan elfhonderd werkende Nederlanders. Vooral hoogopgeleide medewerkers onder de veertig jaar noemen hun organisaties “onvoldoende gedigitaliseerd of geautomatiseerd”.

Die organisaties zijn vooral te vinden in de sectoren onderwijs, openbaar bestuur, energie en in de groot- en detailhandel. In andere organisaties is men gewoon aan het werk en niet aan het klagen en mopperen.

Bijkomende klacht gaat over het gebrek aan harmonisatie en standaardisatie op IT-gebied. Organisaties gebruiken vaak teveel verschillende systemen en programma’s voor een klein beetje werk. Ook dat ervaren mensen als een belemmering en slecht voor de productiviteit.

Een onderzoeker: “Werken met minder systemen is geen doel op zich; software moet vooral het leven van medewerkers makkelijker maken, niet drukker of frustrerender. We zien dat er nog te vaak wordt gedacht vanuit de taak, in plaats vanuit de gebruiker. En dat gaat ten koste van het werkplezier.”

Bron: HR praktijk december 2019