Digital

Digital

Nieuws

Ombudsman: digitalisering moet menselijk contact niet onmogelijk maken

De Nationale Ombudsman, Reinier van Zutphen, spreekt zich weer eens duidelijk uit en zegt: “Wie in de problemen zit, moet voor alle soorten hulp terechtkunnen bij de gemeente.” Daarom moet iedere gemeente een balie hebben waar iedere burger terecht kan met al zijn of haar vragen. Waarom? Steeds meer burgers vinden de samenleving te ingewikkeld en raken de weg kwijt.

Vooral de digitalisering heeft voor nogal wat verweesde burgers gezorgd, vindt Van Zutphen: “De afgelopen jaren heb ik als ombudsman gemerkt dat de overheid zich enorm concentreert op de mensen die het allemaal aankunnen, die zelfredzaam zijn en de digitalisering snappen. De andere groep, die substantieel is, wordt vergeten.”

Iedereen heeft recht heeft op ‘menselijk contact’ met een ambtenaar, vindt de Ombudsman. Ook als dienstverlening in eerste instantie via een website of app verloopt, moet de burger uiteindelijk ergens kunnen aankloppen.

Bij voorkeur bij een mens.

Bron: Trouw november 2019