Digital

Digital

Nieuws

Digitale toegang tot eigen medische gegevens krijgt boost

Een nieuwe stap voorwaarts voor de digitalisering van de gezondheidszorg: 59 regionale coalities in Nederland gaan aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in de eerste lijn. Ze doen dat binnen het programma OPEN (Ontsluiten Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland) dat tot doel heeft om vanaf 2020 alle huisartsenpraktijken en hun ICT-leveranciers de mogelijkheid te geven digitaal informatie uit te wisselen met patiënten.

OPEN zorgt voor landelijke afstemming van ICT-updates in de huisartsinformatiesystemen en biedt huisartsen, praktijkassistenten en praktijkmanagers scholing aan om ook wat digitaler te worden, denken en doen.

Overigens lukte het Ronald Groeneweg van Digital op 26 oktober 2019 voor het eerst digitaal de gegevens van een medisch onderzoek in te zien ZONDER foutmeldingen en vastlopende websites!

Bron: Icthealth.nl oktober 2019