Digital

Digital

Nieuws

Digitalisering is het middel, mens is de belemmering

Dagelijks vinden allerlei onderzoeken plaats. Bijvoorbeeld de Monitor Transformatie Burgerzaken. Die onderzoekt - door vragen te stellen aan gemeentelijke managers - of gemeenten al stappen voorwaarts maken met het moderniseren van hun (voor de buitenwereld) belangrijkste taak: burgerzaken.
Conclusie van de monitor: vier van de tien gemeenten is niet in staat te transformeren vanwege de weerzin van medewerkers tegen de immer voortschrijdende digitalisering. Gebrek aan veranderingsgezindheid is vanouds een belemmering.
De meeste managers vinden het motiveren van hun eigen medewerkers de grootste uitdaging. Ruim dertig procent daarentegen zegt de digitale transformatie te hebben voltooid óf in de uitvoerende fase te zijn. Een vijfde is zich aan het voorbereiden. De situatie van de rest is onhelder en dat duidt op weinig voortgang.

Gemeentelijke leidinggevenden beschouwen ‘de bewustwording van medewerkers’ als belangrijkste knelpunt voor de transformatie. Ook is de werkdruk zo hoog dat weinig aan vernieuwing gedaan kan worden en zelfs weinig aan het op peil brengen van kennis en vaardigheden.

Bron: Customerfirst oktober 2019