Digital

Digital

Nieuws

Autoriteit Persoonsgegevens laat cloud ongemoeid

Het Algemeen Dagblad publiceerde onlangs heet van de naald berichten over de opslag van medische data door gegevensverwerker MRDM in het Google Cloud Platform. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet geen reden voor een onderzoek naar overtredingen van de AVG. Verkennend onderzoek wees uit, volgens de AP, dat MRDM geen fouten heeft gemaakt door medische gegevens voor onder meer kwaliteitsanalyses op te slaan in de cloud. Ondanks dat Google “een buitenlands cloudplatform van een technologie-aanbieder met een twijfelachtig privacy-beleid” is.

De AP concludeert dat er geen aanleiding is voor nader onderzoek. De persoonsgegevens worden opgeslagen in Nederland, in de contracten met het cloud platform is gewaarborgd dat geen internationale doorgifte plaatsvindt van persoonsgegevens. Ook heeft MRDM de AP afdoende op de hoogte gesteld van de manier waarop de gegevens worden beveiligd.

Bron: Telecompaper oktober 2019