Digital

Digital

Nieuws

Sneller archiveren kan duur uitpakken

Het kabinet is een bescheiden aanpassing van de Archiefwet van plan. Namelijk een verkorting van de overbrengingstermijn 20 naar 10 jaar. De overbrengingstermijn is de periode die afgesloten dossiers bij een overheid mogen blijven liggen voordat ze moeten worden overgebracht naar een archiefbewaarplaats. Het gaat dan altijd om permanent te bewaren dossiers die worden beschouwd als cultureel erfgoed.
De verkorting leidt, zo blijkt uit onderzoek, tot toename van de kosten rond de openbaarheid en toegankelijkheid van de archieven: als recente informatie beschikbaar komt, zal het publiek automatisch meer geïnteresseerd zijn. Per jaar zal het Rijk bijna 1,3 miljoen euro meer moeten gaan betalen, de decentrale overheden gezamenlijk zijn ruim 350.000 euro extra kwijt.

De cijfers komen uit de impact-analyse van APE in opdracht van het ministerie van OCW.
Niet is berekend wel kosten gepaard gaan met het gereed maken van de archieven voor overbrenging.

Bron: Binnenlands bestuur oktober 2019