Digital

Digital

Nieuws

Fries verleden wordt digitaal

De Koninklijke Bibliotheek en Tresoar (het provinciaal archief van Friesland) intensiveren hun samenwerking op het gebied van digitalisering van het geschreven en gedrukte Friestalige cultureel erfgoed. Eerder al digitaliseerden beide partijen een heleboel Friese literaire werken.
Nu moet ook de verzameling Nedersaksische literatuur, sinds 2018 door de Rijksoverheid erkend als volwaardig zelfstandig onderdeel van de taalsystematiek in Nederland, eraan geloven.

Naast boeken gaan ook kranten en tijdschriften onder de scanner. Tegelijk onderzoeken KB en Tresoar hoe het Friese webdomein (.frl) en de Friese websites gearchiveerd kunnen worden.

Er moet nog wel genoeg geld gevonden worden om alles te realiseren.

Bron: Inct.nl oktober 2019