Digital

Digital

Nieuws

Digitale geletterdheid begint op de basisschool

Basisscholen moeten de digitale vaardigheden van kinderen stimuleren, anders zijn die niet klaar om later op een goede en eigentijdse manier te leren, werken en leven in een digitale samenleving. Verder werken basisscholen vaak met verouderde apparatuur. Dat helpt ook niet.

Deze heldere conclusies zijn te lezen in de Monitor Digitale Geletterdheid. Daarin is onderzocht of kinderen al op jonge leeftijd zich vaardigheden eigen maken als zoeken en vinden op internet, werken met tekstverwerkingsprogramma’s, nuttig gebruik van social media werken en weerbaarheid tegen online pesten. Als deze vaardigheden vallen onder de noemer ‘digitale geletterdheid’, een van de nieuwe leermethoden in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. Een leermethode waarin nog wel wat te verbeteren valt dus.

Aan de monitor deden ruim 5200 leerkrachten, ICT-coördinatoren, directeuren en bestuurders van basisscholen mee. De leerkrachten noemden de digitale vaardigheid van hun leerlingen over het algemeen onvoldoende. Voor verbetering zijn niet altijd de juiste middelen voorhanden.

Bron: Noord-Hollands Dagblad oktober 2019