Digital

Digital

Nieuws

Meedoen aan proeftuin Wet open overheid?  

De Nederlandse gemeenten gaan, onder regie van VNG, en vooruitlopend op de invoering van de wet, alvast gezamenlijk aan de slag om ervaring op te doen met de Wet Open Overheid.  De eerste tekst van die wet, die de WOB overbodig moet maken, stamt uit 2012. De Tweede Kamer ging in 2016 akkoord met de wet. De Eerste Kamer wilde eerst een nader onderzoek naar de gevolgen van de wet voor overheden.
In januari 2019 is de Wijzigingswet Wet open overheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Waarschijnlijk wordt de wet in het najaar behandeld.

Wil je als gemeente vast meedoen aan de proeftuin? Klik hier

Bron: Digital.nl zomer 2019