Digital

Digital

Nieuws

Staatssecretaris wil menselijke maat in plaats van “digitaal voor alles”

Staatssecretaris van justitie en veiligheid Ankie Broekers-Knol hield een redevoering op Texel en stelde daar onomwonden dat de overheid bij de voortgaande digitalisering moet zorgen dat persoonlijk contact met de individuele burger altijd mogelijk blijft. De overheid gaat er, volgens de bewindsvrouw, onterecht vanuit dat digitaal communiceren voldoende is voor iedere burger.

Niks hoor! “Digitalisering is geen doel op zich. Ik juich de ontwikkeling toe, maar heb een grote zorg: waar blijft de menselijke maat? Persoonlijk contact is onvervangbaar.”

Bron: Noordhollands Dagblad juli 2019