Digital

Digital

Nieuws

Digitaal werken in financiële sector is een uitdaging

De financiële sector in Nederland kan alleen blijven bloeien als zij een integrale set van afspraken over gegevensuitwisseling tot stand weet te brengen. Soepele samenwerking door de keten heen is een sine qua non voor alle financieel dienstverleners. Dat stelt de Stichting Contactgroep Automatisering (CGA), een organisatie opgericht door softwareleveranciers en gericht op het bevorderen van bewustwording bij financieel adviseurs over de gevolgen van digitalisering.

Met gegevensuitwisseling (data exchange) bedoelt de stichting de techniek om gegevens van verschillende systemen geautomatiseerd met elkaar uitwisselbaar te maken en houden op basis van afgesproken taxonomie en standaarden.

Een woordvoerder van de Stichting deelt mee dat het gaat om deelgebieden als:

  • Vaststellen digitale identiteit
  • Eisen aan digitale opslag van gegevens
  • Voorwaarden voor transport van gegevens
  • Taxonomie en standaarden van berichten
  • Procesbegeleiding
  • Onweerlegbaar vastleggen van transacties

En: “De ervaring leert hoe lastig het is om alleen al binnen onze eigen branche afspraken over standaardisering te maken. Die complexiteit wordt nog vergroot als de afspraken branche-overstijgend gemaakt moeten worden.”

Bron: Banken.nl juni 2019