Digital

Digital

Nieuws

Controllers: menselijke maat gaat verloren

Ook controllers hebben het gevoel dat digitalisering ten koste gaat van de menselijke maat in het werk. Dat blijkt uit onderzoek van CMweb. Slechts een bijzonder schamele drie procent van de ondervraagde controllers vindt dat aandacht voor de menselijke maat in hun organisatie toeneemt door digitalisering. 25 procent ziet de menselijke maat ineenschrompelen.

Dat kan beter, vindt CMWeb: “De belangrijkste manier om een balans tussen mens en digitalisering te vinden, is door te realiseren dat dgitale transformatie geen doel op zich is.”
Men zou meer moeten nadenken over de personele gevolgen van digitalisering en over het in balans samenwerken van mens en techniek. “Bedenk welke nieuwe functies er nu kunnen ontstaan, welke innovatietrajecten dan nodig zijn en welke scholing uw mensen nodig hebben.”

CMWeb snapt ook wel dat het onmogelijk is de digitale transformatie tegen te houden: “Maar u kunt het wel managen, sturen en begeleiden.”

Bron: CMweb.nl mei 2019