Digital

Digital

Nieuws

“Kan mijn collega het digitale leven wel aan?”

“Kan mijn collega het digitale leven wel aan?” Die vraag stelt, volgens Computable, de helft van de gemeenteambtenaren. Ze twijfelen dus volop aan de digitale vaardigheden van de mensen met wie ze dagelijks werken. Ook zijn ze niet overtuigd van de kansen op succes van de digitale samenwerking met andere gemeenten en met burgers. Dezelfde ambtenaren zijn vrij positief over hun eigen digitale vaardigheden.
De cijfers zijn verzameld door GemeentenNL, een onafhankelijke platform voor gemeenten.

Verdere resultaten. Een ruime meerderheid van de gemeenten verwacht al snel grote veranderingen in de eigen organisatie te bemerken door de verdergaande digitalisering. Die digitalisering is mede hard nodig door de decentralisaties vanaf 2015: meer taken en weinig financiële middelen zijn toen vanuit het Rijk aan de lokale overheden overgedragen. Ook nieuwe eisen op het gebied van klimaat, jeugdzorg, werk en inkomen vragen om een efficiëntere manier van werken waarbij digitalisering kan ondersteunen.

Bij dat alles heeft de digitalisering van de jeugdzorg, een van de meest risicovolle beleidsterreinen van de gemeente, prioriteit, gevolgd door het beter ondersteunen van kwetsbare groepen.

Bron: Computable mei 2019