Digital

Digital

Nieuws

Minister wil meer digitalisering zorg

Minister Bruins van Medische Zorg en Sport heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat hij drie speerpunten ziet voor digitalisering in de zorg: digitalisering van dossiers, uitwisseling van gegevens en zeggenschap van de patiënt over gebruik van zijn gegevens. De huidige stand van zaken kenmerkt zich volgens Bruins door een “gebrekkige elektronische gegevensuitwisseling (…) waardoor vermijdbare fouten worden gemaakt, mensen steeds weer opnieuw hun verhaal moeten vertellen, zorgverleners gegevens telkens opnieuw moeten intypen en onderzoeken onnodig worden herhaald.”

Het Ministerie stelt een enorme som geld beschikbaar: voor de periode 2017-2022 meer dan 400 miljoen euro.

Naast mogelijk maken komt er ook een wettelijke verplichting tot digitale dossiervoering en tot elektronische gegevensuitwisseling.

Bron: AG Connect april 2019