Digital

Digital

Nieuws

NWO heeft drie miljoen voor onderzoek naar digitale maatschappij

NWO heeft drie miljoen euro ter beschikking voor het onderzoeksprogramma Digital Society. Dat programma moet antwoord geven op vragen als:

  • Hoe kunnen we de digitale burger zo goed mogelijk toerusten voor participatie in het digitale domein?
  • Welke nieuwe ICT-technologieën zijn nodig om de mens centraal te blijven stellen bij de voortschrijdende digitalisering?

NWO roept alle mogelijke partijen op een onderzoeksvoorstel in te dienen “op het snijvlak van ICT en samenlevingsvraagstukken zoals bijvoorbeeld digitaal burgerschap, nieuwe vormen van bestuur in de informatiesamenleving, digitale identiteit en digitale participatie”.

Bron: BI Platform april 2019