Digital

Digital

Nieuws

Nederlander beetje bang voor digitale gemeente

Nederlandse gemeentes willen slimmer worden: overal worden programma’s en projecten rond de Smart City uit de grond gestampt. Wat vindt de burger daarvan?
TJIP, The Platform Engineers, liet er onderzoek naar doen onder 1000 burgers en wat blijkt: Nederlanders hebben veel vertrouwen in de goede wil van de gemeente en zien innovatieve ontwikkelingen, zoals toepassing van Kunstmatige Intelligentie best zitten… als ze er maar geen last van hebben.

Als voorbeeld gebruikte TJIP het volledig digitaliseren van vergunningaanvragen. De meeste Nederlanders (60 procent) vinden dat een goede ontwikkeling. Tegelijk beseffen ze dat een enkele uitzondering in het aanvraagproces alle voordelen van de digitalisering teniet kan doen. Daarom hebben ze de voorkeur voor een ambtenaar om persoonlijk beslissingen over vergunningaanvragen te nemen. Bijkomend voordeel voor sommigen is dat ze dan iemand kunnen uitschelden bij een negatieve beslissing.

Woordvoerder van TJIP: “Uit het onderzoek kunt u opmaken dat de meeste Nederlanders wel vertrouwen hebben in de goede intenties van de gemeente. Zo is er bijvoorbeeld relatief weinig negatief sentiment rond beïnvloeding van het gedrag van burgers door zelflerende computers. Wanneer het echter gaat om de uitvoerende capaciteiten die directe invloed op hen hebben, zoals in het voorbeeld van de vergunningen, heeft men minder vertrouwen in ontwikkelingen die ten goede komen aan smart cities.”

Bron: Brinkmagazine.nl april 2019