Digital

Digital

Nieuws

Digitalisering strafrechtspraak niet alleen maar hosanna

De digitalisering van de strafrechtspraak maakt grote stappen voorwaarts, maar niet alle medewerkers van de Rechtspraak zijn daar blij mee. Uit onderzoek blijkt dat liefst 75% van hen zegt last van de gezondheid te hebben en 60 procent geeft aan dat zijn productiviteit is gedaald vergeleken met de tijd van de papieren dossiers

Hoe komt het? Een paar redenen. Medewerkers moeten steeds meer lezen van beeldschermen en steeds vaker werken met digitale systemen. Van de 365 ondervraagde rechters, raadsheren en juridisch medewerkers uit het onderzoek zei 60 tot 85 procent gezondheidsklachten te hebben: last van armen, nek, schouders, ogen, hoofdpijn of stress. De meeste van die klachten zeiden ze niet te hebben toen ze nog werkten met papieren dossiers.

Een woordvoerder: “Deze gezondheidsklachten vragen nadere aandacht. Er is in het onderzoek naar gevraagd om een eerste beeld te krijgen, maar daarbij is niet gekeken naar de mate waarin men klachten heeft. Heeft iemand enig ongemak, bijvoorbeeld een keer droge ogen of pijnlijke polsen, of gaat het om voortdurende ernstige klachten die het werk echt belemmeren? Dat laatste komt natuurlijk wel eens voor, maar gelukkig niet vaak.”

Verder zeiden veel medewerkers minder productief te zijn, maar wel redelijk tevreden over hun werkplek.

Een woordvoerder deelt mee dat de Rechtspraak voldoende aanknopingspunten voor verbetering ziet: “Dit onderzoek geeft goed aan waar de knelpunten zitten en waarmee we aan de slag moeten. Het laat zien dat er op verschillende fronten winst te behalen is, door bijvoorbeeld betere apparatuur, training en ondersteuning.”

Bron: Mr.online april 2019