Digital

Digital

Nieuws

15.000 Vlaamse werklozen zijn digibeet

Uit onderzoek blijkt dat 15.000 Vlaamse werkelozen digitaal onvaardig zijn. Het gaat vooral om laaggeschoolden, oudere werkzoekenden en mensen met een taalachterstand.
De onvaardigheid blijkt uit het relatief vaak ontberen van een e-mailadres.

De Vlaamse overheid werkt al een paar jaar aan de digitalisering van werklozen. Een woordvoerder: “Wie minder sterk is op digitaal vlak, wordt ingeschat door een overheidsmedewerker. Dan bekijken we welk specifiek aanbod een werkzoekende kan volgen om digitaal sterker te worden. Als blijkt dat hij een volslagen digitale leek is, wordt een volledige niet-digitale begeleiding uitgewerkt.”

Bron: Newsmonkey.be maart 2019