Digital

Digital

Nieuws

Niet alle jeugd is even digitaal

Liefst 2,5 miljoen Nederlanders noemen werken met computer, smartphone of tablet ‘moeilijk’. En ruim één miljoen Nederlanders heeft nog nooit een blik op internet geworpen. En ook in kantoren en op werkplaatsen levert digitalisering niet alleen maar vreugde en vrolijk dansen op. Sommige mensen beweren zelfs dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen door de digitalisering. Terwijl het uitgangspunt in Nederland is: iedereen moet mee kunnen doen. Schrijft Amstelveenweb.

Het zijn niet alleen ouderen die achterblijven. Ook veel jongeren kunnen digitaal niet genoeg om een toekomst te hebben. De Nederlandse overheid heeft dan ook geïnvesteerd in het online lesprogramma ‘Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid’.
Het programma moet voorkomen dat jongeren in het verdomhoekje raken doordat ze overheidszaken niet digitaal kunnen regelen. Wie geen gebruik maakt van overheidsregelingen die vaak makkelijk digitaal bereikbaar zijn, kan zomaar in de schulden raken.

De stichting Digisterker ontwikkelde het programma voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar in het vmbo en mbo. Het heeft vier doelstellingen:

  1. Digitale diensten voor iedereen makkelijker maken
  2. Mensen helpen om met digitalisering om te gaan
  3. Uitleggen wat de gevolgen van digitalisering zijn
  4. Samenwerken met bedrijven en andere organisaties

Bron: Amstelveenweb maart 2019