Digital

Digital

Nieuws

Rijk verliest alle kennis

Over zes jaar is bijna vijftien procent van de rijksambtenaren van nu met pensioen. Die uitstroom van kennis en kunde noemt de Arbeidsmarktanalyse Rijk 2018-2025 ‘een uitdaging’. Dat schrijft Binnenlands bestuur.

Het is bekend dat het personeelsbestand van de rijksoverheid het meest vergrijsde van het land is. Na jaren van daling is de laatste vijf jaar het aantal rijksambtenaren gegroeid, vooral door nieuw beleid, beleidsintensiveringen en het insourcen van voorheen ingehuurde activiteiten. De opwaartse trend zet nog een tijdje door.

Daarom is de vervangingsvraag bij het Rijk ook groter dan elders. En komt het Rijk op sommige vakgebieden – bijvoorbeeld ICT – maar moeilijk aan geschikte nieuwe medewerkers. Ook naar inkopers en financieel specialisten is veel vraag.

Een woordvoerder van de monitor: “We zien namelijk dat digitalisering niet alleen taken overneemt, maar ook nieuwe taken creëert binnen bestaande functies. Voor een aantal medewerkers ontstaat er juist de uitdaging om het tempo van digitalisering bij te houden: als repetitieve werkzaamheden worden overgenomen, wordt het werk dat overblijft complexer.”

Ook hier geldt: kennis van en vaardigheid in ICT is een noodzakelijke kerncompetentie.

Bron: Binnenlands bestuur februari 2019