Digital

Digital

Nieuws

Digitalisering draagt bij aan onderdrukking vrouwen

Digitalisering bevordert de emancipatie van vrouwen op wereldschaal niet. Dat concludeert de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een studie. In veel landen wordt internet gebruikt om onderdrukkingstechnieken toe te passen. Zeker niet alleen in ontwikkelingslanden, zegt OESO: zowel in ontwikkelde landen als in landen die economisch in opkomst zijn, zijn vrouwen regelmatig slachtoffer van online geweld: pesterijen, scheldpartijen, dreigementen, achtervolgingen.
Persoonlijke foto’s van jonge vrouwen worden in Europa vaker digitaal verspreid zonder hun toestemming dan foto’s van jonge mannen. OESO meent dat vrouwen door deze nare ervaringen minder geneigd zijn om alle mogelijkheden van digitalisering toe te passen.

Wereldwijd gezien hebben vrouwen minder toegang tot computers, smartphones of internet dan mannen. In ontwikkelingslanden is dat verschil groter dan in Europa of Amerika, in achterlopende landen spelen conservatieve cultuurnormen vaker een rol. Een op de vijf vrouwen in India bijvoorbeeld zit nooit op internet omdat de familie dat afkeurt.

Bron: AG Connect maart 2019