Digital

Digital

Nieuws

Nederland is voorbeeld voor België

De Belgische regering is dol op Microsoft.
Om de belastingwetgeving op te slaan en beschikbaar te maken, heeft zijn een aantal Sharepoint-sites laten inrichten. Juristen, belastingadviseurs, boekhouders en andere geïnteresseerden moeten een Microsoft-account aanmaken om die wetgeving te kunnen raadplegen. Knack vraagt zich af of deze praktijken niet op gespannen voet staan met de openbaarheid van wetgeving en wat de gevolgen zijn die deze manier van werken kan hebben voor de bescherming van Belgische persoonsgegevens.

Een deskundige zegt: “We moeten lessen trekken uit hoe de Nederlandse overheid de samenwerking met Microsoft aanpakt. Na het uitvoeren van een Data Protection Impact Assessment, een verplichte risico-analyse die de verantwoordelijke voor de verwerking - in casu, de overheid - moet uitvoeren alvorens op grote schaal persoongegevens te verwerken, bleek dat Microsoft veel te ver gaat met de verzameling en verdere verwerking van gegevens van gebruikers.

De Nederlandse overheid heeft daarom onderhandelingen aangevat, en gaat niet in zee met Microsoft alvorens die laatste de nodige stappen neemt ter bescherming van de gegevens van de Nederlandse ambtenaren, en andere burgers.”

Bron: Knack.be maart 2019