Digital

Digital

Nieuws

Software bigger than horeca

De software- en dienstensector in Nederland groeit maar door en maakt inmiddels drie procent uit van de Nederlandse economie. De sector is groter dan de horeca (2,1 procent), maar nog wel kleiner dan alle winkels bij elkaar (de detailhandel, 3,9 procent).
De softwaresector groeit extra hard door de opkomst van cloud computing en de vraag naar security-oplossingen. Dat schrijft Computable op basis van een onderzoek van ING. De bank definieert de software- en dienstensector zo: “De software en services-sector bestaat uit: bedrijven die software ontwikkelen en leveren, en bedrijven die diensten rondom software aanbieden. De eerste groep is op te splitsen in leveranciers van bedrijfssoftware en van persoonlijke software. De kernactiviteiten zijn ontwikkeling en het gebruiksklaar maken. Tot de tweede groep behoren consultancy, maatwerk, implementatie en onderhoud.”

Bedreigingen zijn er ook voor de sector, met name de schaarste aan geschikt personeel.
De concurrentie komt ook van buiten de sector: “Ongeveer tweederde van de it-functies in Nederland bevindt zich buiten de it-sector,” aldus een deskundige. Alle bedrijven en overheden hebben immers met digitalisering te maken en om die te begrijpen, nemen ze graag it-kundige mensen in dienst. “Deze bedrijven wedijveren ook om de diensten van ict- personeel. De huidige krappe arbeidsmarkt is voor veel bedrijven een groeibelemmering.’

Volgens ING voegt de softwaresector in het jaar 2019 ongeveer 20 miljard euro aan waarde toe aan de Nederlandse economie.

Bron: Computable februari 2019