Digital

Digital

Nieuws

Groningen opent Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap

Eind januari opende de Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap in Groningen zijn deuren. Het is een gezamenlijk project van Noorderpoort, de stad Groningen, de provincie Groningen en het bedrijfsleven om het middelbaar beroepsonderwijs beter te laten aansluiten op het ICT-werkveld.

De slogan van de werkplaats: “Werken in de ICT is een goede keuze. Werken met ICT is geen keuze.”

De regio Groningen, waar traditioneel veel hoger opgeleiden zijn en weinig banen, verwacht veel groei van de werkgelegenheid in de ICT-sector. Die sector is namelijk het minst plaatsafhankelijk van alle sectoren. Sterker nog: het is aantrekkelijk datacentra te vestigen in gebieden waar de grond relatief goedkoop en de energie (het waait er altijd) relatief flink voorradig.

Veel bedrijven in de regio hebben nu al moeite om geschikt personeel te krijgen. Ook moeten ICT-medewerkers vandaag de dag vaker dan voorheen kunnen communiceren met medemensen en hun zachte kant laten zien. Het project Werkplaats voor Digitaal Vakmanschap werkt ook aan deze menselijke kwaliteiten.

Het project kent een drietal labs:

  • Kennis Lab: voor het constant zorgen voor verbetering van het onderwijs
  • Learning Lab: biedt gepersonaliseerd leren aan, ook voor studenten en docenten die in andere sectoren actief zijn dan ICT
  • Business Lab: zorgt voor stages en werkervaringsplaatsen in het bedrijfsleven.

Bron: Groninger Internet Courant februari 2019