Digital

Digital

Nieuws

Vlaamse rusthuizen krijgen subsidie voor digitalisering

De Vlaamse minister Jo Vandeurzen heeft ieder rusthuis in Vlaanderen dat wil digitaliseren een subsidie van 2400 euro toegezegd. De minister over zijn beweegredenen: “Bewoners van een woonzorgcentrum worden omringd door vele zorgverleners van verschillende disciplines. Om de beste zorg te kunnen bieden, moeten die zorgverleners met elkaar kunnen delen wat ze weten over de gezondheids- en welzijnstoestand van de bewoner. De voorbije jaren is er geïnvesteerd in toepassingen en processen die dat mogelijk maken.”

De subsidie moet meehelpen aan de daadwerkelijke invoering van die toepassingen.

Bron: Het Laatste Nieuws januari 2019