Digital

Digital

Nieuws

Nationaal archief snakt naar digitale dossiers

Het Nationaal Archief vierde weer eens Openbaarheidsdag: dag waarop een heleboel oude archieven openbaar worden. Er zitten altijd ministerraadsstukken tussen. Spannend! Meestal zijn het papieren stukken, want het gaat om vrij oude archieven.
De Volkskrant kijkt vast vooruit: in de toekomst zullen allerlei digitale archieven (hele mailboxen) op Openbaarheidsdag worden vrijgegeven: “Als een historicus over twintig jaar de gang van zaken wil reconstrueren rond de aankoop van Rembrandts Marten en Oopjen, zal hij overwegend zijn aangewezen op de Whatsapp-berichten waarin de voorafgaande onderhandelingen hun beslag hebben gekregen.”

Of al die Whatsapps daadwerkelijk in het Nationaal Archief terecht komen, is maar de vraag. Je hebt daarbij natuurlijk de hulp van de appjes-ontvanger nodig. En dat is al een jaar of twintig, dertig een heikel punt: “Dat is een paradox van het informatietijdperk: naarmate er meer informatie wordt uitgewisseld gaat meer van die informatie verloren.”

Vandaar het belang van archiveren by design… al op de individuele werkplek en op het individuele apparaat moet de archivering zijn geregeld.

Bron: De Volkskrant 2019