Digital

Digital

Nieuws

Westfries eDepot van start

Onswestfriesland.nl december 2018

De samenwerkende gemeenten in Westfriesland hebben een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van een eDepot, een digitale archiefbewaarplaats. Dirk Dekema, directeur van het Westfries Archief, en Hans Mannaert, directeur van Divault, tekenden begin december het contract voor de totstandkoming van het digitaal depot.

Het Westfries Archief heeft als taak de archieven van de deelnemende gemeenten tot in eeuwigheid te bewaren en te beheren. Ook digitale informatie moet duurzaam en toegankelijk worden gearchiveerd. Een eDepot beschouwt men daarvoor over het algemeen als noodzakelijk.

Een woordvoerder van het Westfries Archief: “Aan deze aanbesteding is een zorgvuldig proces met onze regionale partners voorafgegaan. Het leren en experimenteren rond een toekomstige eDepotvoorziening heeft veel nieuwe inzichten opgeleverd, waarmee we het eDepot nog beter kunnen vormgeven en inrichten. Ik ben onder de indruk van dit proces en de resultaten van onze samenwerking.”

Het eDepot moet in april 2019 gebruiksklaar zijn. Daarna kunnen de gemeenten hun digitaal archief veilig en duurzaam opslaan.

Het Westfries eDepot is een van de elementen van het regionale Programma Harmonisatie Informatielandschap Westfriesland, bedoeld “om de strategische ambities te realiseren en een optimale dienstverlening, bedrijfsvoering en gegevensmanagement te blijven bieden”.