Digital

Digital

Nieuws

Huisartsen presenteren visie op digitalisering

Een aantal grote huisartsenorganisaties hebben een gezamenlijke visie op de digitalisering van de huisartsenzorg gemaakt. Samenwerking en interoperabiliteit (de mogelijkheid gegevens uit te wisselen) zijn de belangrijkste onderdelen.

De Visie Digitalisering Huisartsenzorg 2019 - 2022 maakt zich sterk voor meer open systemen voor de ondersteuning en dossiervorming van zorg- en bedrijfsprocessen beter ondersteunen. Makkelijk delen van gegevens moet een boost geven aan adequate diagnostiek, monitoring en beslissingsondersteuning.

De visie bevat een globale roadmap met drie domeinen

  1. patiënt en zelfmanagement
  2. huisartsenzorg en praktijkvoering
  3. multidisciplinaire regionale samenwerking.

Een aantal projecten is geformuleerd, waarvan hetversnellingsprogramma Ontsluiten van Patiëntgegevens uit de Eerstelijnszorg in Nederland (OPEN) de meest prominent is.

Voor algemene ondersteuning van digitalisering in de huisartsenzorg is ieder jaar (slechts) 12,5 miljoen euro beschikbaar.

Bron: Skipr november 2018