Digital

Digital

Nieuws

VVD wil Rijksinspectie voor Digitalisering

De VVD pleit voor de oprichting van een ‘Rijksinspectie Digitalisering’ om te voorkomen dat steeds maar weer ICT-projecten bij de overheid mislukken. Zo’n inspectie zou moeten werken als de Inspectie der Rijksfinanciën die vanuit het ministerie van Financiën ministeries ondersteunt op het gebied van financiën.

Woordvoerder Jan Middendorp: “We willen op een andere manier werken aan ICT-projecten, niet nog meer topdownstructuren, maar kennisdeling op de werkvloer stimuleren. Kennisdeling moet ervoor zorgen dat ministeries niet telkens het wiel opnieuw hoeven uit te vinden en lessen kunnen trekken uit best practices uit de commerciële ICT-sector.”

Bron: Dutchitchannel.nl oktober 2018