Digital

Digital

Nieuws

Digitalisering zorg in België verloopt voortvarend

België heeft zijn e-health roadmap 2015-2018 afgerond. Belangrijkste product: het landelijke medisch portaal Mijn Gezondheid. De volgende stappen in de digitalisering zijn gericht op consolidatie en verbreding.

België heeft een andere aanpak dan Nederland gekozen. De nadruk lag op eigen keuzes van zorgaanbieders en burgers: “Geen centraal landelijk EPD zoals dat in 2011 in Nederland door de Eerste Kamer werd afgeschoten. Geen vaste vergoedingsstructuren.” De resultaten zijn goed, aldus een woordvoerder: “Nu zijn we zo ver dat de ideeën voor het implementeren van ehealth ter facilitering van een duurzame zorg uit alle geledingen komen. Dat geldt nog meer voor de nieuwe e-health roadmap. In tegenstelling tot tien jaar geleden ziet iedereen nu het nut en de noodzaak in. De komende roadmap zal er dan ook meer dan ooit een van iedereen in de zorgsector zijn.”

De volgende stappen in België zijn gericht op verwijdering van papier uit het proces en stabiele beschikbaarheid van een landelijk systeem of een ‘overkoepelende laag’ die de verschillende systemen verbindt.

Bron: ICT&Health oktober 2018