Digital

Digital

Nieuws

Veroordeeld tot de bureaucratische cloud

De Raad van State doet de politiek in de nota ‘Ongevraagd advies over de effecten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen’ een aantal voorstellen om de burger te beschermen tegen de digitalisering van de overheid. Die voorstellen zijn schijnoplossingen, schrijven een aantal opiniemakers in NRC.

De Raad constateert terecht een aantal fouten in de organisatie van de digitalisering. Zoals:

  • Bij fouten in het systeem moet de burger zijn onschuld bewijzen.
  • Het valt niet meer na te gaan of een besluit op basis van correcte gegevens is genomen.
  • De burger kan niet meer nagaan welke regels zijn toegepast.
  • Er is geen oog meer voor de eigenheid van de situatie.

Constatering van de opiniemakers: “Door de manier waarop de ICT in Nederland is ingericht zitten niet alleen de burgers, maar ook de uitvoeringsorganisaties en beleidsmakende ministeries gevangen in een zelfgeschapen systeem.”

Ze formuleren een aantal oorzaken van deze gevangenheid:

  • “De ambtenaren zijn niet langer de experts van hun eigen regels. Ze werken met een systeem dat gemaakt is door IT-experts.”
  • “Een systeem dat niet één systeem is, maar duizenden systemen, met elkaar verknoopt via duizenden datakoppelingen.”
  • “Bij de inrichting en verknoping van de ICT bij de Nederlandse overheid staan niet de burger en het publiek belang centraal. Alles is zonder collectieve visie opgezet, gedreven door het belang van de betrokken organisaties.”
  • “We zijn het overzicht kwijt en mede daarom zijn we de controle kwijt.”

De oplossing van de opiniemakers: “We roepen de regering daarom op een meer integrale blik op het probleem te ontwikkelen. Vanuit het perspectief van de burger en het publiek belang. De concrete invulling begint met de praktische mogelijkheid voor professionals om in te grijpen in automatische besluiten wanneer dat noodzakelijk is voor behoorlijk bestuur.”

Nou weten we nog niks.

Bron: NRC oktober 2018