Digital

Digital

Nieuws

Digitalisering blijft grote kostenpost voor gemeenten

Het aantal medewerkers in gemeentedienst dat niet direct in de primaire processen werkt, maar manager, secretaresse, helpdeskmedewerker of archivaris is, daalt. Dat schrijft Binnenlands bestuur op basis van een benchmarkonderzoek van Berenschot onder tachtig gemeenten.

Momenteel werkt bijna een derde van de gemeente-ambtenaren in zo’n (vaak onmisbare) functie. De belangrijkste oorzaak van de daling is volgens de onderzoeker “de toenemende digitalisering en uitbesteding van overheadtaken”. Door de uitbesteding zijn de totale overheadkosten al jaren vrijwel constant. De kosten voor informatisering, automatisering en de ondersteuning van bestuurszaken stijgen zelfs. Facilitaire dienstverlening, personeelszaken, financiën en control worden minder duur.

De krant: “De stijgende kosten voor informatisering en automatisering hangen samen met toenemende digitalisering, een groeiende informatiebehoefte en intensivering van informatiebeveiliging en privacy.”

Berenschot ziet ook grote verschillen tussen gemeenten: sommige staan helemaal aan het begin van de digitalisering en archiveren nog op papier. Andere werken volledig digitaal. “Bij de laatste groep wordt steeds meer werk in het primaire proces belegd en zijn de medewerkers in het primaire proces verantwoordelijk voor de archivering van hun dossiers.”

Bron: Binnenlands bestuur oktober 2018