Digital

Digital

Nieuws

Digitale fiscus levert meer op

Veel politici denken dat digitalisering ten koste gaat van de belastingopbrengsten: slimme digitale bedrijven zouden hun enorme inkomsten uit de digitale economie gemakkelijk ongrijpbaar kunnen maken voor nationale belastingdiensten. Techneuten zien de omgekeerde mogelijkheid: opbrengsten gaan omhoog en lasten omlaag als je de belastingheffing op een slimme manier weet te digitaliseren.
De naleving van belastingregels en de dienstverlening voor belastingplichtigen gaan omhoog en de kosten van belastingheffing gaan omlaag. Een internationaal deskundige: “Meer nog dan een doelmatigheidsmaatregel kan digitalisering de administratieve last voor zowel belastingbetalers als belastingautoriteiten verlagen.”

Overigens is iedereen in de wereld het erover eens dat de fiscus moet worden gedigitaliseerd. Alleen dan kan de belastingdienst overleven in de vloedgolf aan gegevens die ze over zich heen krijgt: een vloedgolf die groeit en groeit dankzij het explosief stijgen van internetbetalingen en de groei aan belastinginformatie die landen met elkaar uitwisselen. De digitale verwachtingen van burgers zijn ook hoog.

Voorloper in Europa op het gebied van digitale belastingen is Spanje. Wereldwijd scoren de Latijns-Amerikaanse landen hoog. Nederland hobbelt in het middenveld mee. Op het gebied van de inkomstenbelasting krijgt ons land een plus door de vooringevulde aangifte die belastingbetalers veel werk uit handen neemt. Minder goed scoren we met onze verouderde digitale belastingsystemen.

Het Financieele Dagblad: “Wat ooit ‘state of the art’-computersystemen waren, is door het achterwege blijven van tijdige vernieuwingen een allegaartje geworden van honderden verouderde applicaties die niet met elkaar communiceren en vaak met plak en knipwerk in de lucht moeten worden gehouden.”

Bron: Het Financieele Dagblad september 2018