Digital

Digital

Nieuws

Strengere controle bevordert digitalisering

Nederlandse transportbedrijven verliezen terrein op hun Europese concurrenten omdat ze de digitalisering maar traag en mondjesmaat omarmen. Dat schrijft CustomerTalk.
Een helder voorbeeld van de achterstand is het verschijnsel van het registreren van de rij- en rusttijden van de chauffeurs. Een vijfde van de Nederlandse transporteurs registreert deze tijden nog steeds analoog en daarmee geldt Nederland internationaal als een lachertje: alleen Spanje en Portugal doen het slechter. Gevolg: als er iets verandert in de planning, of er is een spoedklus, moet de chauffeur worden gebeld. Een zevende van de Nederlandse transporteurs heeft afgelopen jaar meer dan eens een klus moeten weigeren vanwege onvoldoende inzicht in de resterende capaciteit.
Hoewel Duitsland niet geldt als een digitaal voorlijk land, kunnen Duitse vrachtrijders in ruim zestig procent van de gevallen meteen digitaal zien, met real-time inzicht in resterende rijtijden, hoeveel capaciteit nog beschikbaar is.
Deze feiten blijken uit een onderzoek onder 1300 transportbedrijven in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, Polen en het Verenigd Koninkrijk.

De onderzoekers noemen als mogelijke oorzaak voor het uitblijven van investeringen in digitalisering het relatief lage aantal controles op de Nederlandse wegen.

Bron: CustomerTalk september 2018