Digital

Digital

Nieuws

Bank helpt ziekenhuis te digitaliseren

ABN Amro heeft een rapport doen verschijnen over digitalisering in de zorg. Daaruit blijkt dat de doelstellingen van de overheid, namelijk miljarden besparen en digitale inzage van eigen gegevens voor iedere burger in 2020, waarschijnlijk onhaalbaar zijn.

Daarom heeft de bank het omgedraaid. Ieder ziekenhuis moet klein beginnen volgens het ABN Amro-digitaliseringsstappenplan. Dat plan kent zes stappen:

Stap 1: Voldoe aan de regelgeving rondom privacy & data delen
Stap 2: Ontwikkel standaarden voor aan te leveren data
Stap 3: Deel informatie met de patiënt in een PGO
Stap 4: Als het niet eenvoudig leesbaar is: gebruik een API
Stap 5: Ontwikkel een beveiligde communicatie app
Stap 6: Maak een gezamenlijke ontwikkelagenda

Bron: Icthealth.nl zomer 2018